Önemli Tarihler

15 Kasım 2023
  • Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih
  • Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi Özetiniz için hakem raporu gelir gelmez sonucu (kabul/ret) sizinle paylaşıyoruz
15-18 Kasım 2023
  • Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması
20 Kasım 2023
  • Kongre Programının İlan Tarihi
25-26 Kasım 2023
  • Kongrenin Gerçekleşmesi
29 Kasım 2023
  • Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih
  • (tam metin zorunluluğu yoktur)
11 Aralık 2023
  • Kongre Özet Kitabının Yayın Tarihi
13 Aralık 2023
  • Kongre Tam Metin Kitabının Yayın Tarihi