Bildiri Konuları

Kongremize tüm disiplinlerde yazılmış özgün akademik çalışmaların başvuruları kabul edilmektedir. Oturumlar disiplin ve konu esaslı düzenlenecektir.

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler
  • Eğitim Bilimleri.
  • İİBF.
  • Güzel Sanatlar
  • Sağlık Bilimleri
  • Fizik-Kimya-Biyoloji
  • Veteriner ve Tarım Bilimi
  • Spor Bilimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Mühendislik ve Matematik