Akademik Teşvik

Öncelikle çok değeri çalışmanızla kongremize katıldığınız için yürekten teşekkür ederiz. Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) değerlendirilmektedir.

Akademik Teşvik: Kongremizin 21 ülkeye çağrısı yapılmıştır ve Türkiye’den katılımcılar için %45 kontenjan ayrılmıştır. Kongremiz mevcut mevzuat hükümlerine göre akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenmiş olan bir kongrenin teşvikten faydalanabilmesi için 2 kategoride 5 şart bulunmaktadır.

1.KATEGORİ: Kongrenin sağlaması gereken şartlar:

  • Kongre sunulan bildirilerin yarıdan fazlasının YABANCI (TC vatandaşı olmayan) katılımcılar tarafından sunulması
  • Kongre sonrası ISBN’li kongre kitabı yayınlanmış olması
  • Bu yabancı katılımcıların Türkiye dışında en az 5 ülkeden olması gerekmektedir.

2.KATEGORİ: Katılımcının sağlaması gereken şartlar:

Yukarıda sayılan kriterleri karşılayan bir kongreye katılımınızdan sonra aşağıdaki iki şartın da karşılanması halinde teşvikten faydalanabilirsiniz.

  • Katılımcı olarak kongrede sunmuş olduğunuz bildirinin TAM METNİ ile (ISBN’li kongre kitabında yayınlanmış olmalıdır) kurumunuza müracaat etmeniz gerekmektedir.
  • Kurumunuzun (üniversitenizin) katılmış olduğunuz kongreyi uluslararası olarak tanıdığı yönünde yönetim kurulu kararı almış olması gerekmektedir.

Yani tüm şartları karşılayarak üniversitenize başvurmuş olsanız bile mevcut yönetmeliğe göre üniversitenizin de katıldığınız kongreyi uluslararası olarak kabul etmesi halinde teşvikten faydalanabilirsiniz.

Kongremiz 2023 akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.