II. ULUSLARARASI AVRUPA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ve TEKNOLOJİK GELİŞMELER KONGRESİ

Azerbaycan Bakü Pedogoji Üniversitesi

25-26 Kasım 2023 | Online-Yüz Yüze | Bakü/Azerbaycan
Azerbaycan Bakü Pedogoji Üniversitesi

II. ULUSLARARASI AVRUPA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ve TEKNOLOJİK GELİŞMELER KONGRESİ

Congress Book

Bildiri Çağrısı

Kongremizdeki amacımız, Azerbaycan Devlet Pedogoji Üniversitesinin Şeki şubesinin öncülüğünde dünyadaki 4. Sanayi devrimi olarak tanımlanan dijital ve teknolojik gelişmelerin insan, toplum ve devletler üzerindeki etkilerini göz önüne koymak ve dünyada teknolojik gelişmelerin yayılma hızının kısaldığı bu dönemde özellikle dijital platformlar aracılığıyla, eğitim, sanat, sağlık, ekonomi, mühendislik, hukuk, sosyal bilimler, fen bilimleri, inşaat, tarım, ziraat, ulaşım ve haberleşme üzerindeki etkilerini ortaya koyarak bilimsel sayılabilecek yeni gelişmelerin güvenli ve güvenilir bir şekilde ilanını sağlamaktır. Bu sayede elde edilen bilgi, belge, rapor ve verilerin, ilgili tarafların ücretsiz bir şekilde ulaşabilecekleri ISBN’li bir kitapta toplayarak bilim adamları ve akademisyenlerin hizmetine sunmaktan memnun olacağız.

Tarafımıza gönderilen bildiri özetleri ÇİFT KÖR HAKEM değerlendirme sistemi ile incelenmektedir. Hakem heyetlerimiz bildiri özetlerinin incelemesini 5 gün, tam metin halinde gönderilen bildirileri 7 gün içerisinde sonuçlandırarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Images

​KONGRE KAPSAMI

Kongremize tüm disiplinlerde yazılmış özgün akademik çalışmaların başvuruları kabul edilmektedir. Oturumlar disiplin ve konu esaslı düzenlenecektir.

Counter
42

Kurul Üyesi

Lütfen Dikkatle Okuyunuz

Kongre Yayın Süreci

KONGRE KİTABINDA YAYIN: Hakemler tarafından kabul gören bildiriler, kongre programında belirtilen tarih ve saatte sunumlarını gerçekleştirdikten sonra. Özet ve tam metinleriniz ISBN’li kongre kitabında e-kitap olarak yayınlanacaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih

 • 15 Kasım 2023

Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması

 • 15 Kasım 2023
 • 18 Kasım 2023

Kongre Programının İlan Tarihi

 • 20 Kasım 2023

Kongrenin Gerçekleşmesi

 • 25 Kasım 2023
 • 26 Kasım 2023

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih

 • 29 Kasım 2023

Kongre Özet Kitabının Yayın Tarihi

 • 11 Aralık 2023

Kongre Tam Metin Kitabının Yayın Tarihi

 • 13 Aralık 2023

Önemli Not

 • Yalnızca hakem sürecini geçen tam metinler kitaba alınacaktır.
 • Bu sebeple tam metinlerinizin gönderimini son güne bırakmamanızı tavsiye ederiz.
 • Tam metninizi gönderirken benzerlik raporunu da göndermeniz (en fazla %20) sürecinin daha hızlı yürümesini sağlayacaktır.
 • ​Herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına lütfen yukarıdaki hususlara dikkat ediniz

Katılım ve Kayıt

Kongremize özet göndererek başvuru yapılması gerekmektedir. Yapılan hakem değerlendirmesi sonrası özetinizin kabul edilmesi halinde tarafınıza bir kabul mektubu gönderilecektir. Ayrıca herhangi bir yere başvurmanıza gerek yoktur. Kabul mektubu gönderilen her akademisyen kongremize kabul edilmiştir.

Images

Katılım Ücreti

Tek bildiri ile online katılım 400 TL, İki bildiri ile online katılım 600 TL (Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinde tek yazarlı olmak şartıyla; Tek Bildiri: 300 TL, İki Bildiri :500 TL)

Azerbaycan ücreti tek bildiri 40 AZM, İki Bildiri 60 AZM

Diğer ülkeler : Tek bildiri ile online katılım 27,90 $/€ iki bildiri 42,50 $/€

Ücretsiz Katılım

 • Tek yazarlı, Azerbaycan Devlet Pedogoji Üniversitesinin Lisansüstü öğrencileri bildiriler için 13 Kasım 2023 tarihine kadar tam metinle başvurulması şartıyla ücretsizdir.

​DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK

Kongremizin 21 ülkeye çağrısı yapılmıştır ve Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan ayrılmıştır. Kongremiz mevcut mevzuat hükümlerine göre akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

 Akademik Teşvik Yönetmeliği'ne göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenmiş olan bir kongrenin teşvikten faydalanabilmesi için 2 kategoride 5 şart bulunmaktadır.